Sửa đổi, Bổ sung năm 2008 của Phụ lục VI - Công ước MARPOL 73/78 - Đóng tàu Bình An
Tổng công ty Bình An chuyên cung cấp dịch vụ đóng mới, sửa chữa, tàu biển, composite, vật liệu chống cháy, hệ thống phòng chữa cháy. Chi tiết liên hệ: 0975 644 354
vật liệu chống cháy, composite, sửa chữa tàu biển, nâng cấp tàu biển, đóng mới tàu biển, thiết bị chữa cháy, PCCC
15580
post-template-default,single,single-post,postid-15580,single-format-standard,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-16189
 

Sửa đổi, Bổ sung năm 2008 của Phụ lục VI – Công ước MARPOL 73/78

Sửa đổi, Bổ sung năm 2008 của Phụ lục VI - Công ước MARPOL 73/78

Sửa đổi, Bổ sung năm 2008 của Phụ lục VI – Công ước MARPOL 73/78

Phụ lục VI sửa đổi liên quan đến ngăn ngừa ô nhiễm không khí từ tàu của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL 73/78), được Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông qua tháng 10 năm 2008, vừa mới có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2010.

Thay đổi chủ yếu của Phụ lục VI đã được sửa đổi, bổ sung là yêu cầu giảm thiểu lượng phát thải ôxít lưu huỳnh (SOx) từ tàu biển. Từ ngày 01 tháng một năm 2012, lượng lưu huỳnh có trong dầu nhiên liệu sử dụng cho tàu biển trên toàn thế giới phải giảm xuống 3,5% theo khối lượng (con số này hiện nay là 4,5%). Tiếp đó, lượng lưu huỳnh phải giảm xuống 0,5% theo khối lượng từ ngày 01 tháng một năm 2020, tùy thuộc vào kết quả đánh giá thực trạng chất lượng dầu nhiên liệu hàng hải được hoàn thành không muộn hơn năm 2018.

Đối với các khu vực kiểm soát phát thải SOx, từ ngày 01 tháng bảy năm 2010, lượng lưu huỳnh sử dụng trong dầu nhiên liệu hàng hải phải giảm xuống 1,0% về khối lượng so với con số 1,5% trước đây. Đặc biệt, từ ngày 01 tháng một năm 2015, khi hoạt động trong các khu vực này, tàu biển chỉ được phép sử dụng dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh dưới 0,1% theo khối lượng.

Trên thế giới hiện nay đã thiết lập và thực thi hai khu vực kiểm soát phải thải SOx từ tàu biển là biển Ban Tíc và biển Bắc, bao gồm cả kênh Anh. Một khu vực mới về kiểm soát phát thải SOx, ôxít nitơ (NOx) và chất phát thải dạng hạt từ tàu biển cũng đã được IMO thông qua vào tháng ba năm 2010, đó là khu vực Bắc Mỹ, và sẽ có hiệu lực áp dụng từ tháng tám năm 2012.